Placering: Ring 020-12 12 99, vi har förslag på lösning inom 60 minuter, dygnet runt, året runt.

Tallkullen ext1Tallkullen ext1
Tallkullen ext1
  • kattkli
  • Tallkullen3
  • handihand

Välkommen till Tallkullen!

Tallkullen erbjuder ett boende i egen lägenhet eller rum.
Vi har egna aktivitetslokaler där vi anpassar innehållet efter
de individer som bor hos oss och uppdragets art.


Placeringsakuten - 020-12 12 99 Dygnet runt, året runt.

Verksamheten

Evidensbaserad vård av män och kvinnor med lättare eller tyngre psykiatriska vårdbehov. Detta innefattar även samsjuklighet och andra missbruksrelaterade tillstånd.
Tallkullen är handikappanpassad.

Omgivningen

Det är direkt närhet till affär, kommunikationer och allt vad samhället i övrigt har att erbjuda.

Det finns naturnära upplevelser i form av skog, sjöar och promenadstråk ett stenkast i från boendet.

Behandling

Vård och behandling sker utifrån den enskilde individens behov och förutsättning.

Träning av sociala förmågor för att att ge den boende en trygg bas att växa i, samt ett socialt anpassat meningsfullt och självständigt liv.
Detta sker med ett kognitivt förhållningssätt som inriktar sig på att förändra destruktivt eller dysfunktionellt tankemönster, för att få den boende att reflektera kring situation och levnadssätt.


Bilder från Tallkullen

kattkliTallkullen3handihand