Du är här

Tallkullen idag

Tallkullen HVB står för kunskapsbaserad vård och omsorg för människor med psykiska funktionsnedsättningar eller samsjuklighet. Vi kan även erbjuda substitutionsbehandling/LARO.

Med rutiner och struktur i vardagen skapas trygghet för de boende. Personalen har kompetens och erfarenhet att arbeta med målgruppen, psykiska funktionsnedsättningar eller samsjuklighet, och vi sätter stor vikt vid personalkontinuitet.

Vi arbetar individinriktat och har erfarenhet av komplexa uppdrag med långsiktig karaktär. Vi har vana att samarbeta med olika instanser och professioner, t ex psykiatri. För att uppnå ett individuellt anpassat stöd kring varje individ utgår vi från den gemensamt framtagna planen. Personalen äger en förståelse för lagstiftningens bärande principer vilket speglas i mötet med individen. Individens självbestämmande och delaktighet genomsyrar verksamheten.

Vi har stor och god erfarenhet av arbete med personer vårdade med LPT eller LRV i öppenvård.

Tallkullen har ett eget HSL-team och är registrerade vårdgivare. Vi kan erbjuda LARO.