Du är här

Vårt erbjudande

Tallkullen erbjuder kunskapsbaserad vård och omsorg för dig med psykiska funktionsnedsättningar eller samsjuklighet. Vi har stor och god erfarenhet av arbete med personer vårdade med LPT eller LRV i öppenvård. Vi kan erbjuda LARO.

Detta kan du bland annat få hjälp och stöd i:

 • Att direkt och spontant kunna få stöd av personal dygnet runt.
 • Omvårdnadsstöd. Stöd i sin omvårdnad kan t ex. vara att få hjälp med att sköta personlig hygien, klä sig, kommunicera och göra tillvaron begriplig.
 • Stöd för att umgås tillsammans med andra, som vänner och familj.
 • Stöd i att sköta ditt rum eller lägenhet.
 • Skapa rutiner för att du ska få en bra och fungerande vardag.
 • Dina fritidsaktiviteter.
 • Kontakter med ditt nätverk.
 • Planering av inköp.
 • Att träna matlagning i träningskök.
 • Sjuksköterska, med kompetens inom psykiatri och LARO, finns på Tallkullen varje vardag.

Du bor på Tallkullen för att få stöd i din vardag och hjälp med det som du har svårt att göra på egen hand. Du bestämmer själv hur utformningen av ditt stöd ska se ut. Grundtanken är att personalen stödjer dig så att du ska känna dig så självständig som möjligt. Det är viktigt att du är beredd att ta emot det stöd som du och personalen har kommit överens om.  

Målsättningen med boende på Tallkullen är att öka självständigheten i de allmänna funktionerna inom områdena:

 • Personlig vård 
  (sköta sin personliga hygien)
 • Kommunikation/interaktion
  (social gemenskap)
 • Boende
  (matlagning, tvätt, städning, ekonomi)
 • Arbete/fritid
  (daglig sysselsättning, kultur, sport och lek)

En viktig del är att det råder en för dig anpassad balans mellan gemenskap, aktivitet och vila. Verksamhetens grundsyn är att du själv är aktivt delaktig för att uppnå hälsa.

Det meningsskapande samtalet uppstår naturligt i anslutning till vardagliga och konkreta situationer. I arbetet betonar vi och tar vara på dygnets och årstidens rytmer och stämningar i samband med årligen återkommande sysslor och högtider på Tallkullen. Att försöka se och tilltala ”jaget” som gör varje människa till en unik individ är en strävan som präglar Tallkullen.

Personalen har gedigen kunskap och utbildning inom Tallkullens tjänsteområden. KBT- och MI-utbildad personal finns.