Vårt arbetssätt

Med rutiner och struktur i vardagen skapas trygghet för dig. För att uppnå ett individuellt anpassat stöd kring varje individ utgår vi från den gemensamt framtagna planen. Individens självbestämmande och delaktighet genomsyrar verksamheten.

Att vistas på Tallkullen?

Tallkullen finns för dig som är i behov av vård och omsorg utifrån psykiska funktionsnedsättningar och/eller samsjuklighet. 
Vi välkomnar personer från 18 år. Placering sker enligt SoL. Hos oss bor du i rum eller i lägenhet.  I våra lägenheter får du ha med ditt husdjur.

LARO-Programmet

Tallkullen har möjlighet att ombesörja läkemedelassisterad behandling/substitionsbehandling för dig  som är inskriven i programmet i ditt hemlandsting. Vår sjuksköterska med beroende- och psykiatrikompetens stöttar den enskilde i behandlingen.