Vårt arbetssätt

Med rutiner och struktur i vardagen skapas trygghet för de boende. För att uppnå ett individuellt anpassat stöd kring varje individ utgår vi från den gemensamt framtagna planen. Individens självbestämmande och delaktighet genomsyrar verksamheten.

Vem bor på Tallkullen?

Tallkullen finns för dig som är i behov av vård och omsorg utifrån psykiska funktionsnedsättningar eller samsjuklighet. Vi kan erbjuda LARO.
Vi välkomnar män och kvinnor från 18 år och uppåt. Placering sker enligt SoL. Hos oss bor du i rum eller i lägenhet. Om du har husdjur så är de varmt välkommen med.

Tar emot personer med LARO

Tallkullen har möjlighet att ombesörja  läkemedelassisterad behandling/substitionsbehandling för individer. Vår sjuksköterska med beroende- och psykiatrikompetens stöttar den enskilde i behandlingen.