Du är här

Öka din självständighet

Du vistas på Tallkullen för att få stöd i din vardag och hjälp med det som du har svårt att göra på egen hand. Du bestämmer själv hur utformningen av ditt stöd ska se ut. Grundtanken är att personalen stödjer dig så att du ska känna dig så självständig som möjligt. Det är viktigt att du är beredd att ta emot det stöd som du och personalen har kommit överens om.  Verksamhetens grundsyn är att du själv är aktivt delaktig för att uppnå hälsa.

Vi erbjuder bla följande stöd i att:

  • Direkt och spontant kunna få stöd av personal dygnet runt.
  • Omvårdnadsstöd. Stöd i sin omvårdnad kan t ex. vara att få hjälp med att sköta personlig hygien, klä sig, kommunicera och göra tillvaron begriplig.
  • Kunna umgås tillsammans med andra, som vänner och familj.
  • Sköta ditt rum eller lägenhet.
  • Skapa rutiner för att du ska få en bra och fungerande vardag.
  • Kontakter med ditt nätverk.
  • Planering av inköp.
  • Träna matlagning i träningskök.
  • Kommunikation med myndigheter
  • Bibehålla och/eller motivera till en nykter och drogfri tillvaro