Du är här

Bolagsinformation

Tallkullens HVB AB startade år 2000. Tallkullen hade från början 10 stycken vårdplatser, i ett våningsplan. Senare utökades verksamheten med sex stycken utsluss/träningslägenheter i samma trapphus. Grundaren och ägaren Kent Davner drev företaget fram till årsskiftet 2013 som VD. I maj 2013 blev Tallkullen en del av Team Olivia.

Tallkullen HVB idag

Idag är vi 12 anställda i bolaget. Tallkullens ledning består av VD, ställföreträdande Föreståndare, Verksamhetschef HSL, Omvårdnadsansvarig sjuksköterska samt Platschef. Utöver dessa har Tallkullen en del bolagsöverskridande funktioner såsom administratör, försäljnings- och projektansvarig samt konsultläkare.

Sjukfrånvaro 2018 Kortidsfrånvaro: 2,7%  (2017-4,7%)  Långtidsfrånvaro 2018: 1,8% ( 2017- 0%)

Personalomsättning: Vi har inte haft någon personalomsättning under 2017.

Dataskyddsombud: anders.backstrom@olivia.se

För bolagsinformation och ekonomisk översikt, klicka här.