Du är här

Bolagsinformation

Tallkullens HVB AB startade år 2000. Tallkullen hade från början 10 stycken vårdplatser, i ett våningsplan. Senare utökades verksamheten med sex stycken utsluss/träningslägenheter i samma trapphus. Grundaren och ägaren Kent Davner drev företaget fram till årsskiftet 2013 som VD. I maj 2013 blev Tallkullen en del av Team Olivia.

Tallkullen HVB idag

Idag är vi 12 anställda i bolaget. Tallkullens ledning består av VD, ställföreträdande Föreståndare, Verksamhetschef HSL, Omvårdnadsansvarig sjuksköterska samt Platschef. Utöver dessa har Tallkullen en del bolagsöverskridande funktioner såsom administratör, försäljnings- och projektansvarig samt konsultläkare.

Vi har kollektivavtal genom Almega/Vårdföretagarna. 

Sjukfrånvaro 2019 Kortidsfrånvaro:  3,5% (2018- 2,7% , 2017-4,7%)  Långtidsfrånvaro: 0,8%  (2018-  1,8% (, 2017- 0%)

Tallkullen är sedan april 2024 en del av Attendo. Läs mer på www.attendo.se. Ta gärna också del av Attendos etiska riktlinjer för hållbara omsorgstjänster (Code of conduct). Uppförandekoden bygger på våra värderingar och löften till kunder och deras närstående, till kollegor och till samhället. 

Dataskyddsombud: dataprotection@attendo.se

För bolagsinformation och ekonomisk översikt, klicka här.