Du är här

Tallkullen HVB Katrineholm

Tallkullen välkomnar personer från 18 år med psykiska funktionsnedsättningar och/eller samsjuklighet. 

Vi arbetar individinriktat och har erfarenhet av komplexa uppdrag med långsiktig karaktär. Vi har vana att samarbeta med olika instanser i vårt samhälle För att uppnå ett individuellt anpassat stöd kring varje individ utgår vi från den gemensamt framtagna planen. Personalen äger en förståelse för lagstiftningens bärande principer vilket speglas i mötet med individen. Individens självbestämmande och delaktighet genomsyrar verksamheten.

Med rutiner och struktur i vardagen skapas trygghet för de boende. Personalen har kompetens och erfarenhet att arbeta med målgruppen, psykiska funktionsnedsättningar eller samsjuklighet, och vi sätter stor vikt vid personalkontinuitet.

Här välkomnar vi även personer som vårdas med LPT , LVU, LVM eller LRV i öppenvård.

Tallkullen är bemannat dygnet runt och har Sjuksköterska på plats dagtid måndag-fredag. Vi är registrerade vårdgivare.

Här arbetar vi motiverande och stödjande utifrån en helhetssyn på människan. Vi använder oss av ett Lågaffektivt bemötande och schemastöd.

Bifogade filer: