Du är här

Tallkullen HVB Katrineholm

Tallkullen välkomnar personer från 18 år med psykiska funktionsnedsättningar och/eller samsjuklighet. 

Vi arbetar individinriktat utifrån klientens egna behov och önskemål och samarbetar med klienten i en gemensam upprättad genomförandeplan. I det dagliga arbetar vi med att stödja klienten till ett självständigt liv, med motiverande mål på vägen. I våra nära belägna utslusslägenheter kan klienten prova på och träna i det dagliga livets sysslor, som egen matlagning, inköp, städa och sköta ett eget hem.  Vårt arbetssätt utgår från ett lågaffektivt bemötande, vår metod är motiverande samtal och vår erfarenhet och kompetens är inom psykiatri, psykisk ohälsa och samsjuklighet. Vi samverkar med regionen inom psykiatrisk- och somatisk vård, tandvård, och socialtjänsten.

Vi som arbetar på Tallkullen är utbildade undersköterskor, några med påbyggnad inom psykiatri, behandlingsassistenter, drogterapeuter, sjuksköterska, socionom och konsultläkare inom psykiatri.

Här välkomnar vi även personer som vårdas med LPT , LVU,  eller LRV i öppenvård. Vi tar även emot  färdig inställda klienter med LARO , där den medicinska delen av behandlingen kompletteras med samtal, motivation, stöd och rådgivning.

Bifogade filer: