Du är här

Ramavtal & Individuella avtal

På Tallkullen kan personer bo både på ramavtal och genom individuella avtal.

Våra ramavtal & LOV kommuner 2023

Vi har ramavtal med de flesta kommuner i landet.